• Cross
 • Zapisy trwają do:
  2023-12-20 23:59:59

  Adres kolędy

  Dane do kontaktu

  Dodatkowe informacje

  wróć do formularza

  Dane kontaktowe parafii

  Klauzula informacyjna RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia pw. Narodzenia NMP z siedzibą pod adresem ul. Kościelna 4, Smolec. Upoważnionym do przewarzania danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Smolcu przy ul. Kościelnej 4, NIP 8961489118.
  2. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu złożenia formularza wizyty duszpasterskiej do Twojej Parafii.
  3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Będziemy przechowywać Twoje dane do 31 marca 2024 roku lub do czasu gdy wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  5. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   2. sprostowania (poprawiania) swoich Danych,
   3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
   4. przenoszenia Danych,
   5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych jest niezbędne do złożenia formularza wizyty duszpasterskiej.
  7. Informujemy, że w serwisie nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.
  8. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  9. Informujemy, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych (danych ujawniających Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, Twoje poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Ciebie, dane dotyczące zdrowia, Twojej seksualności lub orientacji seksualnej).
  wróć do formularza